Being in Balance Coaching

Haal het beste uit jezelf in je werk en leven!

N

Snel naar de kern van de zaak van het probleem door de inzet van de geavanceerde Being in Balance body-mind scan technologie die in een paar minuten duizenden punten scant in het lichaam

N

Krijg snel inzicht waar je in balans bent en waar mogelijk niet en wat de (psycho-emotionele) oorzaken van deze disbalans zijn

N

In een paar minuten tijd een volledig gepersonaliseerde voedingslijst (voedingsmiddelen, vitamines en mineralen, aminozuren, e-nummers, voedingsgevoeligheden, Schuesler celzouten, etc.)

Haal het beste uit jezelf
in je werk en je leven met Being in Balance® Coaching

Als je zoveel mogelijk van je potentieel wilt benutten en optimale prestaties wilt bereiken in je werk, investeer dan in een Being in Balance® coaching traject.

Snel naar de ‘Kern van de Zaak’

Being in Balance® onderscheidt zich als methode omdat deze als geen ander snel en direct naar de ‘kern van de zaak’ gaat: de essentie van je coachingsvraag, je uitdaging. Die kern is altijd de diepere psycho-emotionele programmering welke via je onderbewustzijn je gedrag stuurt. Dit zijn, als veroorzaker van innerlijke disbalans, vaak belemmerende overtuigingen met soms grote negatieve gevolgen voor je prestaties.
Met Being in Balance® coaching kunnen we met een relatief kleine tijdsinspanning, in 5 sessies van 2 uur, een groot positief resultaat bewerkstelligen.

Hoe gaan we zo snel naar de kern van de zaak?

Dat doen we door inzet van de unieke en zeer geavanceerde Being in Balance® technologie. Hiermee maken we een snelle en zeer nauwkeurige body-mind scan en kunnen we tot maar liefst 90 miljard punten in het lijf meten waardoor we in korte tijd een compleet beeld hebben van je mate van innerlijke balans, met een betrouwbaarheid van boven de 95%.

Via de uitgebreide psycho-emotionele database kunnen we dan de kern van je probleem direkt achterhalen en onbewuste belemmerende patronen en sabotagemechanismen bewustmaken en met gerichte coaching transformeren voor optimale vitaliteit en prestaties.
Geen coaching vorm ter wereld gaat zo snel naar de kern van de zaak en is zo goed meetbaar op effectiviteit, zelfs tot in de kleinste details zoals op DNA niveau.

Succes en dirigentschap in je leven door versnelde bewustwording

Het is wetenschappelijk bewezen dat het onderbewustzijn meer dan 95% van al onze handelingen aanstuurt dus maar 5% gebeurt met ons bewustzijn. Juist omdat het vaak bijna onmogelijk is om vanuit je rationele bewustzijn zélf die diepe belemmerende onderbewuste programmeringen te kunnen herkennen en duiden, is Being in Balance® een heel effectieve methode omdat de Being in Balance® technologie deze programmeringen bewust maakt met behulp van de geavanceerde body-mind scan.
Door deze bewustwording leer je je aandacht en energie voortaan steeds meer te richten op wat je wél wilt in plaats van wat je níet wilt. Waardoor je op een doelbewuste wijze een ‘kwantumsprong’ realiseert in werk en leven. Je wordt steeds meer dirigent van je leven. Je wordt steeds meer de beste versie van jezelf. Belemmerende programmeringen verliezen beduidend aan kracht en significantie terwijl je krachtbronnen juist sterker worden.
Stressbelasting neem hierdoor significant af waardoor de kans op ziekte sterk vermindert. Volgens recente onderzoeken van Stanford University en The American Stress Institute zijn 90% van alle ziekten stress gerelateerd.
In onderstaand schema is de reikwijdte en compleetheid van Being in Balance® weergegeven.

De kracht van Being in Balance® is dat het deze onderliggende programmeringen bewust maakt zodat deze kunnen worden getransformeerd en geïntegreerd in nieuw, effectief gedrag. Het uitgangspunt van Being in Balance® is dat belemmeringen, verminderde prestaties en ziektes geen toeval zijn, maar processen aangestuurd door deze onbewuste programmeringen.

Onze overtuigingen creëren onze biologie. De programmeringen van je onderbewuste worden als het leven dat je ervaart uitgedrukt. Herschrijf het programma en je herschrijft je leven (‘rewrite the ‘software’ of your mind in order to change the ‘printout’ of your life)
Dr. Bruce Lipton

Hoe verloopt een Being in Balance® sessie of traject?

Na de intake plaatst de Being in Balance® coach de koptelefoon van de Being in Balance® technologie op je hoofd terwijl je rustig, met kleding aan, op je stoel kunt blijven zitten. Vervolgens begint de body-mind scan, die je geheel kunt volgen op je eigen beeldscherm. Je ziet daarbij energiewaarden en energiecurven van al je relevante lichaamsdelen voorbij komen. Na het scannen begint de Being in Balance® coach met de analyse, interpretatie en de eigenlijke coaching. Dat kan zijn het ombuigen van belemmerende overtuigingen, het vergroten van je resources, ontspanningsoefeningen, aandachtsoefeningen, voedingsadvies, affirmaties en veel meer, op maat afgestemd op de bevindingen uit de databases van de scantechnologie, waardoor een hoge mate van coachingseffectiviteit bereikt wordt.

Coaching wordt inzichtelijk gemaakt door de Being in Balance® methode

Je kunt een eenmalige Being in Balance® QuickScan coachingsessie van 1 uur kiezen maar meestal volgen cliënten een Being in Balance® traject bestaande uit 5 sessies van 2 uur. Meestal zit er zo’n 2 tot 3 weken tussen de sessies in.
Het resultaat wordt telkens gemeten en de coachee kan op deze manier makkelijk de progressie in zijn/haar proces meevolgen op het scherm. Deze volgbaarheid en inzichtelijkheid maakt Being in Balance® coaching uniek en is een van de belangrijkste redenen waarom organisaties deze methode zo waarderen voor het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Meten is immers weten.

4 verschillende Being in Balance® coachingsprodukten

Er zijn 4 verschillende Being in Balance® coachingsprodukten afhankelijk van de coachvraag en doelen van de coachee:

Being in Balance® Vitality:

“Maak als vitale en gemotiveerde medewerker het verschil en laadt je fysieke, emotionele, mentale en inspiratieve batterijen op.”

Being in Balance® Performance:

“Ontsluit je volledige potentieel, wordt de beste versie van jezelf en breng je performance naar het ‘next level’.”

Being in Balance® Mobility:

“Vind je passie en missie en zet vanuit je hart krachtige stappen naar een passende en inspirerende nieuwe werkomgeving binnen of buiten je huidige organisatie”

Being in Balance® Mental Power:

“Versterk je mentale kracht en weerbaarheid voor topprestaties in ‘moments of truth’

Waar krijg je inzicht in tijdens een
Being in Balance® traject?

Z
Je mentale gesteldheid.
Z
Je energiehuishouding, zowel je energieresources als je energielekken.
Z
Je handelingsvaardigheid en je mate van stabiliteit en flexibiliteit.
Z
Belemmerende psycho-emotionele patronen.
Z
De mate van stressbelasting.
Z
Geschikte en ongeschikte voeding op maat voor optimale gezondheid en prestaties.
Z
Tekorten aan nutriënten zoals vitaminen en mineralen.
Z
De mate van balans van alle organen en functies in je lijf; zoals hersenen, hart, bloedvaten, longen, nieren, blaas, maag, lever, darmen, spieren, skelet en veel meer. Dit op orgaan, weefsel, cel én DNA niveau. 90 miljard punten in het lijf kunnen worden gemeten.

Wat zijn de resultaten van
Being in Balance® coaching in organisaties?

De resultaten van de Being in Balance® coaching worden gemeten op zowel objectieve als subjectieve wijze. Op objectieve wijze door de gemeten resultaten in de Being in Balance® technologie. Op subjectieve wijze door de inzet van gevalideerde vragenlijsten als nulmeting en eindmeting.
Gemiddeld neemt het stressniveau af met 40%, energie neemt met 50% toe, performance met 40% en sociale interactie met 50%.

Welke organisaties passen Being in Balance® toe?

Organisaties als ondermeer Accenture, PSV (voetbal), Microsoft, ASML, AZ (voetbal), Eureko/Achmea, Randstad, Philips, Vitens, Nationale Politie en het Ministerie van Economische Zaken passen Being in Balance® Coaching toe voor hun professionals.

Wat vinden onze zakelijke cliënten van Being in Balance®?

Elk Being in Balance® traject wordt geëvalueerd aan de hand van de zogenaamde ‘Ultimate Question’:\

‘Hoe waarschijnlijk is het, op een schaal van 1 -10 (1 = zeker niet, 10 = zeker wel), dat je Being in Balance® bij een collega of zakenrelatie aanbeveelt?’

Being in Balance® scoort op deze Ultimate Question gemiddeld een 9,2.

Kijk voor referenties en testimonials op www.beinginbalance.nl

Wat maakt Being in Balance® coaching uniek?

  • Resultaatgerichtheid: snel naar de kern van de zaak, in relatief korte tijd sterke resultaten.
  • Objectieve meetbaarheid, tot in de kleinste details door middel van de Being in Balance® technologie.
  • Subjectieve meetbaarheid van het effect van de coaching via gevalideerde vragenlijsten.
  • Inzichtelijkheid en volgbaarheid van de resultaten van je coachingsproces op een computerscherm.
  • Betrouwbaarheid: de meetresultaten van de Being in Balance® technologie hebben een betrouwbaarheid van boven de 95%.
  • Boeiend en spannend door de inzet van innovatieve en geavanceerde technologie.
  • Holistische benadering: alle lagen van de mens als professional worden aangeraakt: fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal en inspiratief.
  • Hoge klanttevredenheid, gemiddeld een 9,2 op de schaal van 1-10

Over de in Being in Balance®
coaching gebruikte technologie

De eerste ontwikkelingen van deze technologie zijn gedaan op Stanford Medical voor het Amerikaanse leger en later door de Russen voor zowel hun elitetroepen in het leger als voor hun kosmonauten. De wens was voor hun kosmonauten een systeem te ontwikkelen dat als ‘vroegsymptomatiek’ in een vroeg stadium eventuele disbalans in het lichaam zou kunnen detecteren zelfs nog vóór het zich fysiek heeft gemanifesteerd. Iemand uit de ruimte terug halen is immers heel kostbaar.

Daarom is Being in Balance® coaching ook heel erg krachtig als middel voor optimale vitaliteit en daarmee duurzame inzetbaarheid. Alles bij elkaar zit er zo’n 50 jaar research en development in dit systeem, een miljardenproject. Daarom is het zo bijzonder dat dit systeem nu ook beschikbaar is voor professionals in organisaties en topsporters om gezondheid, prestaties en welbevinden op een hoger plan te brengen.

De in Being in Balance® Coaching gebruikte technologie is een toepassing van zogenaamde Multidimensionale Non Lineaire Spectroskopie (MNLS). Dit is een zeer geavanceerde en ongeëvenaarde kwantumfysische technologie die met hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid energie en informatie in het lichaam meet om de mate van vitaliteit en innerlijke balans te kunnen meten. In totaal kunnen hierdoor 90 miljard punten in het lichaam worden gemeten op energie, informatie en stressbelasting. De methode is volledig non-invasief.

De in de technologie toegepaste principes:

Quantumfysica: in essentie bestaan we uit energie en informatie die nauwkeurig kunnen worden gemeten. Einstein, Niels Bohr en moderne quantumfysici als David Bohm, Karl Pribram, Burkhard Heim en Anton Zeilinger spreken van een door geest en materie verbonden informatieveld. De quantumfysica wordt op steeds meer terreinen regulier wetenschappelijk geaccepteerd en is op sommige terreinen nog theoretisch en grenswetenschappelijk.

Biofotonen volgens Prof. Fritz Albert Popp: de meest subtiele communicatie in het lichaam (bevestigd door 150 universiteiten wereldwijd) vindt plaats door middel van lichtfrequenties, de zogenaamde ‘biofotonen’. De koptelefoon die de coachee op heeft tijdens de meting is een zogenaamde ‘biofotonen oscillator’.

Skalargolven (ofwel longitudinale golven): volgens Prof. Meyl is deze vorm van golven de manier hoe de natuur communiceert, die altijd de meest eenvoudige vorm van communicatie zoekt. Skalargolven kunnen ook meten voorbij de zogenaamde hersen-bloedbarrière en zijn volledig natuurlijk. De Being in Balance® technologie maakt gebruik van deze golven.

Spektroskopie: een algemeen geaccepteerde natuurkundig wetenschappelijke methode om (licht) frequenties te analyseren en te vergelijken met referentiewaarden uit een database.

Epigenetica: volgens dr. Bruce Lipton en andere epigenetici kunnen ons voedingspatroon, onze gedachten, gevoelens en emoties bepaalde ‘genschakelaars’ aan- of uitschakelen. Dit vormt het zogenaamde ‘epigeneticum’ (epi betekent ‘boven’, ofwel controle ‘boven’ de genen). De epigenetica is na 25 jaar inmiddels een algemeen regulier geaccepteerde wetenschap.

In essentie vergelijkt de Being in Balance® technologie de in het lichaam van de coachee gemeten frequenties met de in de uitgebreide database vastgelegde normfrequenties. Op deze wijze is het mogelijk betrouwbare conclusies te trekken over het functioneren van je lijf op zowel fysiek als psycho-emotioneel niveau. Dit lijkt op de manier hoe een TV werkt, dat met behulp van een receiver en een schotel de gestuurde trilling voor ons herkenbaar laat worden in tv beelden.
Vergelijkbaar met deze manier maakt de Being in Balance® technologie trillingen van de organen zichtbaar, met de mogelijkheid om steeds een laag dieper ‘in te zoomen’ en informatie op te vragen onder meer aan cellen, mitochondriën zelfs tot op DNA niveau.

Tot slot

Being in Balance® is één van de krachtigste coaching instrumenten die op dit moment in de wereld beschikbaar zijn. Hiermee kan je snel naar een hoger niveau van innerlijke balans groeien en daarmee naar een hoger niveau van performance en vitaliteit. Geen coaching vorm ter wereld gaat zo snel naar de kern van de zaak en is zo goed meetbaar op effectiviteit, zelfs tot in de kleinste details.

Interesse?

Neem dan contact op voor een gesprek. Met daarin indien gewenst een presentatie en demonstratie om een helder beeld te krijgen hoe Being in Balance® coaching een meerwaarde zou kunnen zijn voor jezelf of voor anderen in je organisatie.

Daniel te gast in Podcasts

Neem contact op