Bewust Leiderschap

Maak een kwantumsprong
in je leiderschap!

N

Maak als leider van je verhoogde bewustzijn het nieuwe kapitaal van je bedrijf

N

Ontwikkel 7 kerncompetenties van Bewust leiderschap

N

Leer werken met de universele wetten van succes

De volgende stap in jouw leiderschap…

Is een sprong! Deze sprong maak je niet door een traditionele leiderschapstraining. De enige manier waarop je als leider nog een grote stap kunt zetten, is door je bewust te worden van de krachtige, resultaatverhogende werking van een verhoogd bewustzijn als leider.

Bewustzijn is het nieuwe kapitaal.

Immers hoe bewuster je bent over je omgeving, over wat je denkt, voelt en doet, hoe meer je bewust kunt kiezen voor helpende, bekrachtigende gedachten, gevoelens én acties voor betere en gewenste resultaten.

Door deze energie doelmatig in te zetten, kun je een kwantumsprong maken in je wellbeing en performance. Eerst als individu, tijdens deze training. En als direct gevolg zal ook je organisatie een duidelijk waarneembare groei doormaken. Koersbepalers van toonaangevende nationale en internationale organisaties zijn je daarin al voorgegaan.

Je bent vastberaden een nieuwe wereld te betreden, waarin de groei van je organisatie het tastbare resultaat zal zijn van de groei die je als bewuste leider doormaakt. En blijft doormaken, want in tegenstelling tot andere vormen van groei kent spirituele groei geen grenzen. Succesvoller Zijn in je binnenwereld leidt onvermijdelijk tot succesvoller zijn in de buitenwereld.

Na deze training Bewust leiderschap heb je zelf ervaren dat het rendement van leiders en organisaties niets anders is dan gematerialiseerde energie. Als er meer energie wordt vrijgemaakt, vertaalt zich dat direct in een hoger welzijn én een hoger rendement.

Duurzame en baanbrekende oplossingen van de toekomst kunnen alleen gerealiseerd worden door bewuste leiders, die met hun verruimd bewustzijn buiten de grenzen van de situatie, zichzelf en de organisatie kunnen denken, voelen en handelen. Hun leiderschap zorgt voor geïnspireerde, transformatiegerichte organisaties, die binnen elke situatie vitaal en veerkrachtig zijn.

Ontwikkelen van 7 kerncompetenties van Bewust leiderschap

Om tot bewust leiderschap te komen, werkt je tijdens de Master Experience Bewust leiderschap intensief aan de volgende 7 kerncompetenties:

Z

Awareness:

Mindfulness, aanwezigheid in het hier en nu, zelfobservatie, acceptatie, alertheid, open staan voor signalen en synchroniciteit, bewustzijn van het lichaam, zelfkennis op diep niveau.

Z

Transcendentie:

De geest kunnen sturen in de weg naar binnen, jezelf snel kunnen opladen, ontspanning, concentratie, meditatie, contemplatie, overgave, loslaten, toewijding, moed, discipline, innerlijke en uiterlijke stilte, managen innerlijke stilte.

Z

Intuïtie:

Innerlijk navigatiesysteem, kunnen luisteren naar innerlijke signalen, innerlijk weten ontwikkelen, verbondenheid met jezelf, anderen en alles voelen, empathie, uw ‘sixth sense’ als strategisch voordeel.

Z

Coherentie:

Harmonie uitstralen, charisma versterken, positieve invloed op anderen, jezelf snel in de fysiologische topprestatiestaat van ‘hartcoherentie’ kunnen brengen, waardering en dankbaarheid voor het huidige moment ervaren.

Z

Vitaliteit:

Zelf vitaal zijn op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, maar ook een vitale werkomgeving weten te creëren. Vitale leiders zorgen ervoor dat hun mensen energiek en veerkrachtig blijven voor duurzame prestaties.

Z

Creatiekracht:

Visie kunnen ontwikkelen en overbrengen, visualisatie (scenario’s, creativiteit, moodboarding), van visie naar werkelijkheid, enthousiasmeren, in staat zijn om zowel te spiritualiseren als te materialiseren en gemakkelijk te kunnen schakelen tussen deze twee.

Z

Onbaatzuchtigheid:

Dienend leiderschap, sociaal gevoel, verbondenheid met hogere waarden en idealen, overstijging van het ego, doelen loslaten, niet gehecht zijn aan uitkomst of wat je bereikt, zelfopoffering, geduld.

Werken met de Universele Wetten van Succes

Daarnaast leer je inzicht te krijgen in de zogenaamde ‘universele wetten’ van succes. Deze universele wetten kunnen gezien worden als universeel geldende ‘spelregels’ die ten grondslag liggen aan de ordening en harmonie van het universum en deze worden bevestigd door recente wetenschappelijk inzichten. Inzicht in, en steeds meer meesterschap over, deze wetten is een van de belangrijkste ‘geheime’ sleutels naar een exponentiële groei in je leiderschap. In deze training krijg je daarvoor een aantal krachtige sleutels in handen…

Spirituele energie doordringt de hele mens (denken, voelen, doen) door middel van het bewustzijn en een bewuste leider heeft daarmee energetisch een grote invloed op het team en de organisatie waarin hij werkt.

“Jouw tijd is beperkt,
verspil het niet door het leven van iemand anders te leiden.”

Steve Jobs

Bewust leiderschap werkt!

Met dit grensverleggende en inspirerende programma maakt je een kwantumsprong in je bewustzijn en persoonlijke groei. Met als resultaten: optimaal presteren, meer balans en een succesvoller Leiderschap. Daardoor zult je een inspiratiebron worden voor de bewustzijnsgroei van je professionele omgeving. Zo realiseer je met Being (een ruimer bewustzijn) keiharde Business (een ruimer resultaat) én een ruimer welzijn voor jezelf en de stakeholders van je organisatie. Je groeit toe naar meer ‘Being’ in ‘Business’. Al meer dan 26 jaar is dat de ervaring van Consciouz.

Ontzweven
Veel leiders in de huidige hectische tijd ‘zweven’ onbewust in hun denken (een stormvloed aan gedachten gericht op gisteren en morgen), zodat het lastig is om echt aanwezig te zijn in het hier en nu, om effectief en grensverleggend te zijn. Deze training vergroot je nuchterheid en aanwezigheid in het hier en nu.

De hele olifant in beeld
Een bekend Soefi-verhaal uit de 12e eeuw vertelt hoe een aantal blinden een olifant betasten terwijl ze niet weten wat het is. De een voelt het oor en zegt ‘het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt’. Degene die de staart vast heeft, zegt dat het een stevig touw is. De blinde die de slurf aanraakt zegt: ‘Het is een rechte holle pijp, vreselijk en vernietigend’. De laatste onderzoekt een poot en zegt: ‘Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar’.

Ieder van hen heeft op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen heeft daardoor een juist beeld van de hele olifant gekregen. In plaats daarvan hebben ze allemaal hun eigen beeld van het geheel gevormd, maar de voorstellingen waren niet juist.

Net zoals het onmogelijk was voor ieder van de blinden om zoiets groots als een olifant in één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel, zo is het ook voor ons vrijwel ondoenlijk om de dynamiek binnen je organisatie, markt, omgeving en universum in één keer te overzien en inzicht te verkrijgen in het geheel. Maar als de verschillende ‘puzzelstukjes’ in het verhaal van de olifant zouden worden samengevoegd, stukje voor stukje, zou men meer kans hebben om een beeld van de ‘hele olifant’ te krijgen. Dat is wat bewustzijnsgroei is.

Praktijkopdracht

Gedurende het traject werk je aan een praktijkopdracht (het realiseren van een belangrijke doelstelling/wens in je professionele leven) waardoor het in de training geleerde direct beoefend en in de praktijk gebracht wordt.

Randvoorwaarden
De belangrijkste randvoorwaarden om in dit programma als deelnemer ook daadwerkelijk een kwantumsprong in bewustzijn te maken zijn:

 • Een innerlijke ‘drive’ om deel te nemen aan het programma
 • Spirituele Ambitie
 • Lef
 • Open Mind
 • Vastberadenheid
 • Discipline

Programma

 • intro ‘Bewust leiderschap’,
 • 7 kerncompetenties van Bewust Leiderschap
 • Maken van je persoonlijk missie statement
 • De creatiespiraal om van inspiratie naar realisatie te gaan
 • Hartcoherentie
 • 7 niveaus van bewustzijn
 • De Universele Wetten van succes  & leiderschap
 • Meditatie voor topprestatie, transcendentie, hersengolven
 • Manage your mind, mind your food
 • Praktijkopdracht,
 • Spiral Dynamics
 • Mindfulness en de Kracht van Nu voor Bewust leiderschap

Deze training kan zowel in company op een trainingslocatie worden uitgevoerd als ook online en kan op maat worden ingevuld eventueel met toevoeging van de volgende Mindvalley online programma’s:

 • Be Extraordinary
 • Ultimate leadership
 • The Quest for Personal Mastery
 • The Transformational leader

Vraag een offerte aan

Z

Om stress meetbaar en voelbaar significant te verlagen

Z

Om verzuim te verlagen en een vitale cultuur te creëren