Sri Yantra in Consciouz

Uitleg Sri Yantra in Consciouz logo

Sri Yantra

De Sri Yantra is een 12.000 jaar oud symbool en wordt beschouwd als de moeder van alle Yantra’s.

Yantra’s zijn geometrische ontwerpen op basis van de principes van de heilige geometrie en worden gebruikt voor meditatie.

Elk Yantra ontwerp bevat een centraal punt of een “punt” van waaruit geometrische vormen en ontwerpen “uit” stralen.

Traditioneel worden deze symbolen gebruikt om de linker en rechter helft van de hersenen in balans te brengen met elkaar. Om ons denken te richten of concentreren/focussen op spirituele aspecten om zo een groot geestelijk voordeel te krijgen.

Het gerucht gaat dat Nikola Tesla, met zijn fractale geest, de Sri Yantra kon zien in oogverblindende flitsen!

Sri Yantra is een van de meest krachtige Yantra’s in de wereld. Het symboliseert het ontstaan van het universum. Trek welvaart en overvloed aan met dit geometrische en heilige symbool.

Ook wel bekend als de “Koningin van Yantras”, een hindoesymbool dat het geheel van ons universum in één patroon vastlegt. De buitenste vierkanten van het symbool vertegenwoordigen de “vier poorten van het leven”, die de wereld zelf symboliseren, en aardse zaken omvatten zoals wereldse bezittingen en negatieve emoties. dat Yogi’s mediteren op dit buitenste vierkant om te proberen de negativiteit uit hun leven te halen.

De drie cirkels in het vierkant vertegenwoordigen de drie modi van tijd: het verleden, het heden en de toekomst. Binnen deze drie cirkels liggen negen driehoeken die de dualiteit van mannelijke en vrouwelijke energie vertegenwoordigen, evenals de balans daartussen. De driehoeken laten zien dat het nodig is om beide energieën in je leven te houden om echt geluk te bereiken, en dat zonder de ene de andere zou vallen.

“Yantra meditatie helpt ons de inhoud
van ons bewustzijn te zuiveren,
zodat het een pure spiegel kan worden, die alles weerspiegelt,
zonder oordeel of interpretatie.
Al-Wat-Is bestaat oneindig in deze leegte,
in deze niet-iets-heid.
Als de spiegel van ons bewustzijn ons in een toestand laat zonder enige inhoud,
dan wordt dit de “Verlichting” genoemd.
Ivan Rados

Ivan Rados

De Sri Yantra wordt beschouwd als het middel voor het verkrijgen en het vervullen van alle wereldse verlangens en materiële manifestatie door middel van het vergroten van onze focus en door het zuiveren van onze geest. Zodat we eindelijk onze ware doelen duidelijk kunnen zien.

Het is een effectieve manier om “de voorjaarsschoonmaak” van de hersenen te doen en een complete heroriëntatie te creëren.

De Sri Yantra is een wiskundig precieze vormgeving en is gebaseerd op de Gulden Snede of de Phi ratio. Alles wat in de natuur bestaat, wordt gebouwd op een proportioneel nauwkeurige wijze en deze verdeling wordt de Gulden Snede/Phi ratio genoemd. Het is een eenvoudige wiskundige relatie die je overal in de natuur terugvindt, maar ook in vele grote kunstwerken (De Man van Vitruvius van Leonardo da Vinci en de Mona Lisa) en zelfs in de architectuur, zoals de positionering van de piramiden van Gizeh.

De schoonheid van het gezicht van iemand is ook gebaseerd op deze Gulden Snede verhoudingen en zelfs de vorm en de positie van de voortanden. Apple gebruikte de Gulden verdelingen bij het ontwerpen van hun producten om deze aantrekkelijker te maken in de ogen van de klant. Ons lichaam is ook ruwweg gebaseerd op deze Gulden Snede (die is voor wiskundigen 1,618… en is gebaseerd op de Fibonacci reeks).

In eenvoudige termen, de Gulden Snede suggereert dat alles, vanaf het kleinste vlekje, in verhoudingen van 1,618 groeit, van het microscopisch niveau tot het macroscopisch niveau voor steeds meer stabiliteit en schoonheid. Beroemde wiskundigen, zoals Pythagoras, gaven ook commentaar op de Gulden Snede en dat het de blauwdruk was die toegepast werd op de gehele schepping.

De Sri Yantra betekent “heilig instrument” en is ook wel bekend als de Sri Chakra of het “Heilige Wiel”. Het bevat alle vorm van de heilige geometrie/gulden snede, is mathematisch nauwkeurig en kan ook de vereniging van de Goddelijk Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijke vertegenwoordigen (de opwaartse driehoeken voldoen aan de neerwaartse driehoeken). Het is terug te vinden in het middelpunt van iedere Chakra.

De eenheid van mannelijke (of linker hersenhelft) en vrouwelijke (of rechter hersenhelft) wordt ook gezien in andere symbolen, zoals de Ster van David. Deze eenheid, of synchroniciteit, is haalbaar door middel van meditatie.

Van het “staren” naar het centrale punt of “Bindu” van de Sri Yantra is bekend en bewezen dat het veranderingen aanbrengt in de hersenen en dat het de pijnappelklier stimuleert als wij onze aandacht op de ” 3de oog” Chakra richten. De pijnappelklier is een kleine endocriene klier in de hersenen. Zij produceert melatonine, een van serotonine afgeleid hormoon, dat de impuls van de slaappatronen beïnvloedt, zowel seizoensgebonden als in de dagelijkse ritmes. Haar vorm lijkt op een kleine dennenappel (vandaar de naam), en ligt in het Epithalamus, nabij het centrum van de hersenen, tussen de twee hersenhelften, verscholen in een groef waar de twee helften van de Thalamus samenkomen. René Descartes geloofde dat de pijnappelklier “de zetel van de ziel” was en zag het als het derde oog Chakra.

De Sri Yantra wordt beschouwd als een symbool van de immense kracht en macht deels omdat wanneer jij er gedurende langere tijd op mediteert, jij jouw aandacht richt op het gebied tussen je wenkbrauwen (jouw 6de Chakra), dit de pijnappelklier stimuleert.
Dit verhoogt dan de Alpha hersengolf activiteit (dit feit is gebaseerd op gecontroleerde EEG onderzoek aan de universiteit van Moskou!). De Sri Yantra (samen met andere vormen van Pijnappelklier stimuli) en de pijnappelklier complementeren en dienen elkaar en ze in duo te gebruiken is volgens yogi’s het belangrijkste wat jij ooit Zelf kunt doen voor jouw bovenmenselijke Zelf, de Ziel en Al-Wat- Is!

Meditatie:

Z

Plaats de Yantra, met het centrum op jouw ooghoogte en op een comfortabele zichtsafstand. Ga met een rechte rug zitten. Adem langzaam in en uit totdat jouw adem op een natuurlijke wijze gaat stromen.
Begin met je ogen open, richt jouw aandacht gewoon op de Yantra. Kijk naar het midden en het “punt” waarin de eenheid die de diversiteit grondslag van de fysieke wereld vertegenwoordigt. Dit is de sleutel om een ontvankelijke, alerte gemoedstoestand te houden, zonder enige conclusies te trekken, en vrij te zijn van concepten of gedachten. Terwijl jij voelt dat jij jouw bewustzijn verzamelt en je daar helemaal op focust, sta je zelf dan toe om mee te stromen met de dynamiek van dit bewustzijn.

Z

Nu ga jij jouw blikveld vergroten naar de driehoek die het Chakra middelpunt omsluit en focust je daarop. De naar beneden wijzende driehoek vertegenwoordigt de vrouwelijke creatieve kracht, terwijl de naar boven gerichte driehoek de mannelijke energie vertegenwoordigt

Z

Laat jouw blikveld zich uitbreiden naar de cirkels aan de buitenkant van de driehoeken. Zij vertegenwoordigen de cycli van kosmische ritmes. Het beeld van de cirkel belichaamt het idee dat tijd geen begin en geen einde kent

Z

Breng nu jouw aandacht naar de lotusbladeren buiten de cirkel. Merk op dat ze naar buiten wijzen, als een opening. Zij illustreren het ontvouwen van ons begrip

Z

De ruimte aan de buitenkant van de Yantra vertegenwoordigt de materiële wereld die onze zintuigen ons laten zien en de illusie van afgescheidenheid via de goed gedefinieerde randen en grenzen. Aan de omtrek van de figuur zijn vier T-vormige portalen of Energie Poorten. Merk hoe zij verwijzen naar het inwendige van de Yantra: de binnenruimtes van het leven. Zij vertegenwoordigen ons aardse passage uit het externe en materiële naar het interne: het Heilige

Z

Op het moment dat je bewustzijn naar binnen begint te verschuiven, sluit dan jouw ogen. Kijk nu naar de Yantra zoals die zich in het oog van je geest bevindt en het jou geleidelijk naar binnen begeleidt

Z

Doe niets en je voelt dat jij deelneemt aan het puur bewustzijn zonder dat de geest het gaat definiëren. Blijf volledig leeg en aanschouw zonder enige gedachten

Z

De patronen van de creativiteit die deze primordiale vormen vertegenwoordigen drukken de fundamentele krachten van de natuur uit. Zij regeren de wereld en zij regeren jou. Wanneer je klaar bent, kunt je een paar keer diep adem halen, begin met je tenen en vingers te bewegen, open je ogen en wordt je weer bewust van je omgeving